Om Swastyastu,

Kepada masyarakat Desa Kusamba sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata – kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu melainkan puji syukur yang sedalam – dalamnya, atas rahmat dan karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga pembuatan Website Desa Kusamba dapat terlaksana dengan baik.

Kami sebagai Perbekel Desa Kusamba di sini tentu merasa berbahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, utamanya dari Perangkat Desa Kusamba yang telah berpartisipasi dalam pembuatan website ini dan semoga bermanfaat. Tentu saja sebagai Perbekel Desa Kusamba, kami mengajak kepada masyarakat Desa Kusamba untuk ikut pula berpartisipasi menyumbangkan ide, kreasi dan informasinya agar dapatnya website ini menarik minat pembaca dan menunjang kami untuk memperkenalkan potensi – potensi yang ada di Desa Kusamba kepada daerah lain.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat, kami sampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya, semoga kerjasama kita semua membuahkan hasil yang lebih baik.

Demikian, sambutan yang perlu saya sampaikan. Kami selaku Perbekel Desa Kusamba berterimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan.

Om Santih, Santih, Santih Om

PJ. Perbekel Desa Kusamba

I KETUT LAMARTA

Buruh Migran

  • Dibaca: 283 Pengunjung

Buruh Migran

  • Dibaca: 283 Pengunjung